Vergaande mechanisering bij het verpakken en sorteren…

Verpakken en sorteren vindt dagelijks plaats in verschillende verpakkingen, afhankelijk wat de klant wenst.  Arbeidsproductiviteit en arbeidsverlichting zijn voortdurende aandachtspunten om nog efficienter te werken.

           

Verpakken wat de klant wenst …

Door de bedrijfsgrootte en de hoeveelheden, kan snel ingespeelt worden op grotere orders van de klant. Het product wordt verpakt conform de kwaliteitsvoorschriften van de de afzetorganisatie, en GlobalGAP. GlobalGAP vereist dat wij ons  strict houden aan hygiene procedures en dat het product wordt gecontroleerd op residu.

Het product is volledig traceerbaar in de handelsketen, dankzij een unieke productcodering. 

Van Nature heeft een aparte residumonitoring opgezet om het product van hun leden frequent te bemonsteren.