Hergebruik van water en meststoffen…

De watergift en bemesting vind plaats via een computer gestuurd systeem. Afhankelijk van het teeltstadium en de gewenste groei en kwaliteit krijgen de planten een aangepast bemestingsrecept.

Om verspilling van water en meststoffen te voorkomen gebruiken we het water dat de plant niet gebruikt opnieuw. Zo spoelt er ook niets uit naar het milieu. Om dit mogelijk te maken is geinvesteerd in een zogenaamd gotensysteem. De plant wordt op een groeimat geplant en krijgt water via een druppelaar. Via de goten wordt het overtollige water verzameld en vervolgens ontsmet ter voorkoming van verspreiding van plantenziekten.

De goten hangen aan de kasconstructie op een goed werkbare hoogte van de grond. Hierdoor wordt een ongunstige werkhouding voorkomen.

Automatisering watergift…

De plant ontvangt precies die hoeveelheid water dat noodzakelijk is. Op basis van plantgewicht en instraling doseert de substraatcomputer druppelbeurten. De watergift en de gedoseerde meststoffen worden automatisch geregistreerd.