Komkommers.

Anno 2013 teelt Drenthe Growers komkommers, jaarlijks wordt er per kas 2 of  3x komkommers geplant.  Binnen het bedrijf worden 2 verschillende teeltsystemen toegepast.  Het hogedraad systeem en de traditionele teelt.   Gedurende de productieperiode van half februari t/m eind oktober vinden regelmatig productkeuringen plaats. Zowel op het bedrijf als in het distributiecentrum van de afnemer.

Regelmatig worden de komkommers ook op houdbaarheid getest en vergeleken met de houdbaarheid van onze collega-telers. De keuringen vinden plaats door SGS, een objectieve keuringsinstelling, die door onze afzetorganisatie wordt ingeschakeld.

Los hiervan vinden steekproefsgewijze keuringen plaats door de AID en de VWA (het distributiecentrum).