Komkommers

Anno 2013 teelt Drenthe Growers BV komkommers, jaarlijks wordt er per kas 3x komkommers geplant. In het vroege voorjaar en zomer en in de herfst. Gedurende de productieperiode van half februari t/m eind oktober vinden regelmatig productkeuringen plaats. Zowel op het bedrijf als in het distributiecentrum van de afnemer.

Regelmatig worden de komkommers ook op houdbaarheid getest en vergeleken met de houdbaarheid van onze collega-telers. De keuringen vinden plaats door SGS, een objectieve keuringsinstelling, die door onze afzetorganisatie wordt ingeschakeld. Los hiervan vinden steekproefsgewijze keuringen plaats door de AID en de VWA (het distributiecentrum).