Drenthe Growers BV is een echt familiebedrijf. 50 jaar geleden is De Vries Senior zijn eigen bedrijf begonnen aan de tuinderslaan. Als een van de weinige Drenten begon hij zijn carriere als tuinder met het verbouwen van komkommer, tomaten, paprika, sla en nog vele andere producten in de volle grond en onder plat glas.
Elke dag werden de producten naar de veiling in Nieuw Amsterdam gebracht en daar verhandeld. Van platglas ging men over op houten kassen waar je in kon staan en die verwarmt werden met een kachel. Hierna kwam de kas van metaal.
 
In 1980 is Koos de Vries samen met zijn vader in een maatschap verder gegaan. In de jaren erna volgde een drastische schaalvergroting. Van 1 hectare naar 2 hectare toen verder naar 4 hectare en op naar 8 hectare om vervolgends anno 2013 in 12, 5 hectare kas komkommers te verbouwen. Een belangrijke ontwikkeling begin jaren tachtig was het overgaan op substraatteelt. Dit betekend dat de komkommerplanten niet meer in de grond werden geteeld maar op substraat. Hierdoor werd de teelt beter bestuurbaar.
Vanaf 2012 zijn Inge en Pim de Vries actief binnen het bedrijf. Als een echt familiebedrijf streeft Drenthe Growers BV naar continuiteit. Voordurend blijven inoveren, meegaan met nieuwe ontwikkelingen en een gezond bedrijf houden is zeer belangrijk.  Zo kan de volgende generatie ook groeien en bloeien!!